חנה צוקר

מנחה: דורי אורין

FLAPS

סדרה של חמישה כלים המיועדים לבישול במטבחים קטנים. במצב פתוח הכלים שטוחים ומתפקדים כמצע לחיתוך, ובמצב מקופל הכלים קעורים ומשמשים ככלי הגשה.
לכל כלי צירים אינטגרליים ייחודיים המאפשרים את קיפולו ונעילתו באמצעות מגנטים.

תערוכת גמר

תערוכת גמר