מכללת סמינר הקיבוצים - הפקולטה לאמנויות

מכללת סמינר הקיבוצים
הפקולטה לאמנויות
תערוכת גמר 2018

מכללת סמינר הקיבוצים
הפקולטה לאמנויות
תערוכת גמר 2018

תערוכות גמר 2018

עיצוב

אמנות

עיצוב תפאורה ותלבושות

עיצוב

אמנות

עיצוב תפאורה ותלבושות

עיצוב

אמנות

עיצוב תפאורה ותלבושות

המחלקה לעיצוב:

הפתיחה ביום חמישי 26/7/2018

בשעה 19:30

מרכז עמיעד / שוק הפשפשים / תל אביב – יפו

שעות פתיחה: א'-ה' >> 21:00-16:00
שישי >> 15:00-10:00 / שבת >>  21:00-10:00
נעילת התערוכה >> 4.8 בשעה 21:00

המחלקה לאמנות:

הפתיחה ביום חמישי 12/7/2018

בשעה 19:30

מרכז עמיעד / שוק הפשפשים / תל אביב – יפו

שעות פתיחה: א'-ד' >> 21:00-16:00 / חמישי >> 16:00 – 23:00 / שישי >> 15:00-10:00
שבת >>  21:00-10:00 / נעילת התערוכה >> 21.7 בשעה 21:00

התכנית לעיצוב תפאורה ותלבושות:

הפתיחה ביום חמישי 26/7/2018

בשעה 19:30

מרכז עמיעד / שוק הפשפשים / תל אביב – יפו

שעות פתיחה: א'-ד' >> 21:00-16:00 / חמישי >> 16:00 – 23:00 / שישי >> 15:00-10:00
שבת >>  21:00-10:00 / נעילת התערוכה >> 4.8 בשעה 21:00

תערוכת גמר

תערוכת גמר