מכללת סמינר הקיבוצים - הפקולטה לאמנויות
תערוכות גמר 2017

עיצובאמנות

המחלקה לעיצוב:

הפתיחה ביום חמישי 29/6/2017

בשעה 20:00

מרכז עמיעד / שוק הפשפשים / תל אביב – יפו

שעות פתיחה: א'-ה' >> 21:00-16:00 / שישי >> 15:00-10:00
שבת >>  21:00-10:00 / נעילת התערוכה >> 17.7 שעה 21:00

המחלקה לאמנות:

הפתיחה ביום שלישי 11/7/2017

בשעה 19:30

מקום לאמנות / שביל המרץ 6 / תל אביב – יפו

שעות פתיחה: א'-ה' >> 18:00-11:00 / שישי >> 16:00-11:00
שבת >>  16:00-11:00 / נעילת התערוכה >> 22.7 שעה 16:00

תערוכת גמר

תערוכת גמר