שמן על בד

העבודה עוסקת בחשיפת המנגנון היצירתי ע"י הוצאה לאור של מארג ההשפעות עלי  והתגובות שלי ושל אחרים על היצירה.

היצירה האמנותית היא, לטענתי,  פרי תגובה לקיים ולא פרי המצאה של יש מאין. טענה זו, המבקרת את המיתוס של הגאון האינדיבידואל ומעמידה במקומו את הרעיון של "מחברים רבים" לכל יצירה, הופכת לבסיס עבודתי ולמניע של פעולותיי.

נקודת הפתיחה הייתה ציור ראשוני שבו ציירתי את דמותי יושבת על גג של מבנה. שלחתי את הדימוי לאנשים שונים וביקשתי מהם לשלוח אליי צילום בתגובה לציור. צילומי התגובה נחתכו ונשזרו יחד לכדי ציור אחד המתיך לתוכו את המקור ואת התגובות.  מכאן, המשיך הציור הבודד להתרחב לסדרה שנוצרה ע"י ציורים שמגיבים על הצילומים שקיבלתי בתגובה למקטע בודד מתוך הציור. הציורים תלויים בגובה של המקטע אליו הם מגיבים, כך שהתגובות ממשיכות את הקו של הדימוי שבעקבותיו הם נוצרו. שרשרת תגובות זו עוסקת במשמעות היצירה ובאופן שבו ה"יש" נברא מתוך "ישים" אחרים. היא מציעה את האפשרות להמשיך ולהתקיים עד אין סוף תוך ביטול החיתוך החד שבין עבר והווה, יצירה אינדיבידואלית ויצירה המונית..

יש מאין 3
תערוכת גמר

תערוכת גמר