אלינור הרפז

מרצה: אנקטי אשכנזי

"מה שקורה ביער"

מערכת קלפים טיפוליים לבני 6-10, המזמנת אפשרות למפגש חוויתי וטיפולי בין ילד למבוגר. הקלפים מאוירים בייצורי יער דמיוניים השרויים במצבים הלקוחים מעולם הילדים ומהם, הם יכולים להיחלץ בדרכים שונות. הבחירה בקלפים כאמצעי טיפול ואופיים הדמיוני של היצורים, נשענת על דעת מומחים ומבוססת על מנגנונים פסיכולוגיים של הרחקה והשלכה. בעזרת הקלפים יוכל הילד להתעמת עם מצבים ותחושות המטרידים אותו, מבלי שייאלץ לדבר ישירות על עצמו. הקלפים מאפשרים מציאת פתרון למצב בו שרוי היצור. השיחה על הדמויות, מצבן ומציאת הפתרון יוצרים מפגש המאפשר קירבה בין הילד לעצמו ולזה היושב מולו.

תערוכת גמר

תערוכת גמר