אלמוג זליג עושר / אננס

מיצב וידאו וצילום

העבודה משלבת שני מקומות גיאוגרפיים, ישראל ותאילנד, שהפכו לאתרים בהם ממוקמות טראומה ופוסט טראומה אישיות.

באחד, הפרחים היו חלק מזירת האסון ובשני הם היו חלק מטקס הטיהור ולמען הגשמת משאלות לב.

יופים הכובש של הפרחים, הנעוצים בפרי האננס המתוק והקוצני, עומד כפיתוי ריק מתוכן, על מים עומדים ומלוחים בים המוות.

תערוכת גמר

תערוכת גמר