גל שטינמץ

מנחה: טל שושן

קִבּוּץ סָבְתוֹת

סדרה של חמישה אובייקטים המבוססים על היבטים בולטים ומשמעותיים בחייהן של הסבתות והסבות הגדולות מצד אימי – נשים שנאלצו כל אחת בנסיבות אחרות לעקור את חייהן ולהגר לארץ זרה.
כל אובייקט מתמקד בסבתא אחרת ומביא את מה שהיא השאירה מאחור יחד עם מה שהביאה עימה לארץ החדשה שאליה הגיעה. לכל סבתא הייתה השפעה שונה על הגדרת הזהות והמקום שלי בחברה הישראלית.

תערוכת גמר

תערוכת גמר