טניה אלמוס

מנחה: רחל דהן

את, אתה, אני

העבודה 'את אתה אני' היא אוטוביוגרפיה חזותית ומסע זיכרון אל שלוש תקופות חיים של היוצרת; שלוש התקופות מקבילות למעברים מטלטלים בין שלושה מקומות ומצבים ושלושה דמויות משפחה. כל תקופת חיים באה לידי ביטוי חזותי שונה.
הראשון, הוא מיצב המתייחס לדמויות האם והסבתא עם זיכרון הילדות באוקראינה. נכללים בו לוחות ופריטי ריהוט משומשים שנמצאו באתרים נטושים בתל־אביב, עליהם מצוירים דגמי רקמות השאובים מן המסורת האוקראינית ומודבקים מגזרות עלים שנמצאו על הקרקע מכאן בצורות עלים אופייניים משם.
השני, הוא תקופת ההתבגרות עם אבא במוסקבה, תקופה של בריחה אל הקריאה ומציאת מקלט אצל הספרים. נבנתה ויטרינה ובה נאצרו בתאים ספרים ישנים ברוסית שנמצאו ונרכשו בחנויות ספרים עתיקים ומשומשים בתל־אביב. מכל ספר שנאצר נדלה מושג המייצג הלך רוח, כגון: בדידות, עלבון, שנאה. המושגים הללו שמשו בסיס למיצגים מצולמים בווידאו המוקרנים על הספרים בהתאם.
השלישי והנוכחי הוא מייצג בגרות, לימודים גבוהים, רכישת השפה העברית ומגורים בתל־אביב, הוא בא לביטוי בתצלום בעדשת עין הדג של מצלמת גו פרו, המקיף אתר נטוש בשכונה תל־אביבית.

תערוכת גמר

תערוכת גמר