יהב שמש

מרצה: רחל דהן

#סולמית

#סולמית הוא מיצג חזותי לסלנג עברי עכשווי. פריטי המיצג מוסברים בשלוש דרכים: ה"סלנג" העכשווי; המשמעות המקורית של המילה או הביטוי בעברית התקנית; והצגת חפץ מוכר לציבור הישראלי, לאחר שעבר עיוות חזותי. מערך המשמעויות במלל ובייצוג החזותי נועד לאתגר את הצופה בפענוח המסרים העולים מתוך פער המשמעויות שבין המובנים המוצגים. הפער מוצג בשינוי החזותי של החפץ המוכר. מתוך היחסים בין שלוש רמות הייצוג ניתן ללמוד על הקשרים ועל היחסים בין השפה העברית ודרכי השימוש בה בעבר ובהווה, לבין תהליכים ותמורות שחלו בתרבות ובחברה בישראל. המיצג מעלה ביקורת על המשלב הלשוני שבו משתמשים דוברי העברית בחברה הישראלית של 2017 . בכך, נחשפת התרבות העכשווית קצרת הטווח, המתגלה בחיצוניותה הנוצצת כריקה מתוכן וממהות.

יהב שמש
תערוכת גמר

תערוכת גמר