ליאור וגמן

מנחה: אריק כספי

הרשת למעורבות חברתית

אפליקציה לניהול ״התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית״ של משרד החינוך, המיושמת בכל בתי הספר התיכוניים בישראל החל משנת 2014. התכנית משלבת פעילויות של גורמים רבים, ביניהם תלמידי בתי הספר, סגל ההוראה, ארגוני התנדבות אזרחיים, מערך החינוך החברתי-קהילתי ברשויות המקומיות והדרג הניהולי במשרד החינוך. באמצעות תחקיר מעמיק הוגדרו הצרכים של השותפים השונים בתכנית על מנת לעצב לכל אחד מהם מענה ייחודי, ידידותי ומתקדם. באפיון הממשק הושם דגש על האצלת האחריות לביצוע התכנית מידי הסגל לידי בני הנוער, באמצעות מערך של חונכות ותמיכה הדדית. האפליקציה מציעה כלי לאבחון ולהשמה בארגונים, מערכת לרישום ולתיעוד שעות ההתנדבות, דרכים שונות לתקשורת בין המשתמשים וחיתוך נתונים סטטיסטיים ממסד הנתונים.

תערוכת גמר

תערוכת גמר