המספר: אומנם הקמתי אותך לתחייה,
עשיתי את זה למען הסיפור שלי.
המספר: כבר הרגו אותך ולא אני הוא
האשם בכך, לא אני האיש שהמציא את
המלחמה הזאת.
השר: המלחמה היא פועל יוצא של
המציאות.

אנדרטה הפוכה | יוסף מונדי

לי-יה חוזה
054-660-7283
lhozeh@gmail.com

להפוך את התקופה למוארת יותר.

כנרת כנרת | נתן אלתרמן

לי-יה חוזה
054-660-7283
lhozeh@gmail.com

ספקותינו בוגדים בנו וגורמים לנו לאבד
את הטובין שבהם יכולנו לזכות, אלמלא
פחדנו לנסות.

מידה כנגד מידה | ויליאם שייקספיר

לי-יה חוזה
054-660-7283
lhozeh@gmail.com

מידה מסוימת של צער מבטאת אהבה
רבה, אך מידה גדולה מידי מבטאת תמיד
את רפיון הנשמה.

רומאו ויוליה | ויליאם שייקספיר

לי-יה חוזה
054-660-7283
lhozeh@gmail.com

"סוף סוף הבעלות, השייכות, כמו אצל כולם". (שפרכצי)

שיץ | חנוך לוין
בימוי: רום רזניק

לי-יה חוזה
054-660-7283
lhozeh@gmail.com

תערוכת גמר

תערוכת גמר