מאיה ברזוביץ’

מנחה: רחל דהן

"מולטימיידלה"

מילון חזותי לסלנג עברי שמקורו בשפת היידיש. בסדרת סרטוני "סטופ-מוישן" קצרים הניתנים להפצה ברשתות החברתיות מוצבת תשתית לבניית מילון שלם. כל סרטון מציג בתמונות ובמלל משמעות למילות הסלנג השגורות בדיבור יומיומי, במצבים ובהקשרים שונים. הסרטונים מציגים מילים כגון "דוך", "קומזיץ", "פיצ'פקס", "שייבה" ו"הלך פייפן", מילים שכה השתרשו בשפה עד כי מקורן לא נודע. המילון החזותי מפרק את המילה או הביטוי  ומפנה את הצופה לערוצי המקור ולמשמעויותיהם של המילים והביטויים באמצעות תופעה עכשווית הנקשרת אליהם. מהלך זה מנוצל לשמש כזירה לביקורת חברתית. "מולטימיידלה" נועד להעלות בקרב הדור הצעיר מודעות לשונית וחברתית באופן ההולם את השפה המדוברת והתקשורת העכשווית.

תערוכת גמר

תערוכת גמר