מורן ביקל

מנחה: שירלי רוכמן

ADHD

עמדת מידע המיועדת למוסדות לימוד אקדמיים. מטרתה להעביר לסטודנטים בעלי הפרעות קשב וריכוז מידע העונה על צורכיהם המיוחדים: דרכי טיפול, זכויות, ארגון מערכת, ניהול זמן. הטקסטים המנוסחים בתמצות ובאופן ענייני, מלווים באיורים ודימויים.  ישנן תחנות המחולקות לפי נושאים ובסיום הביקור בכל תחנה ניתן לשלוף כרטיסיה המכילה מידע מורחב לנושא התחנה. עיצוב המידע והנגשתו בדרך זו מעניקים לסטודנטים לגיטימציה ללקותם וכתוצאה מכך הם נתרמים ביכולתם להתמודד עם מהלך הלימודים באקדמיה.

מורן ביקל
תערוכת גמר

תערוכת גמר