מרי רובנקו

מנחה: טליה שחר

מריה

'מריה' היא קולקציה בת חמש מערכות לבוש, המתבססת על סיפור הזהות של המעצבת.

הקולקציה נשענת על אלמנטים חזותיים המאפיינים את העלייה הרוסית, בייחוד אלו הנתפסים לעיתים קרובות כמגוחכים, זולים וחסרי טעם.

מרבית פריטי הלבוש בקולקציה עשויים מגיבוב טקסטיל מקורי אשר הובאו לארץ יחד עם המשפחה ונאצרו לאורך עשרים וחמש שנה ב"בוידעם" ללא שימוש.

בתפיסה העיצובית ננקט מהלך המוציא לאור את מסמני הזהות של תרבות המוצא, על ידי חיבורים המחזקים ומחדדים את שפתם החזותית, מתוך מטרה ליצור מראה אותנטי, גאה שאינו מתנצל.

תערוכת גמר

תערוכת גמר