נועה חי / שכבות

מיצב

הזמן חולף ומשאיר סימנים בחדר.

הזמן עובר וכלום לא קורה מלבדו.
כך מתווספת שכבה ועוד שכבה המכסות וחוסמות את האוויר מלזוז.

החיים הופכים בועות של זיכרון ופנטזיה, המאבדות את יכולתן להתפוגג כבועות סבון והן נשארות כבדות ומכבידות.

תערוכת גמר

תערוכת גמר