נופר פרץ / הכְתָּמָה

טכניקה מעורבת

"הזמן החולף (קורות חיי) מותיר משקעים הנערמים: תצלומים, ציורים, עטים צבעוניים שהתייבשו כבר מזמן, חולצות, כוסות שאבדו וכוסות שמורות בפיקדון, אריזות של סיגרים, קופסאות, מחקים, גלויות, ספרים, אבק וקישוטים: אני מכנה את זה נכסיי" (ז'ורז' פרק, חלל וכו': מבחר מרחבים).

העבודה שנוצרה ממפגש בין חפץ אישי-ביתי לבין נייר וצבע בטכניקת הכתמה, מנסחת סדר אסתטי חדש לעולם הביתי שלי. עולם החפצים שלי, שבחרתי במשך שנים ארוכות והיה לחלק מחיי, מקבל על עצמו גבולות חדשים של צבע, פורמט וסדר שכפיתי עליו. חפצים קלים וכבדים, בעלי טקסטורות, צורות וצבעים שונים, מתלכדים לכדי תוצאה המייצרת את היופי הנכסף על חשבון אותם חפצים, שנותרו לבסוף מוכתמים משהיו.

נופר פרץ
תערוכת גמר

תערוכת גמר