ניב סוקולוב

מנחה: רון דלבה

Vegipo

מערכת המציעה אפשרות לגידול ירקות בבתי מגורים, המתבססת על אקוופוניקה (מערכת סימביוטית בין צמחים ודגים) ללא תלות באור השמש ובצריכת מים. מערכת הדליית (תמיכת) הירק מאפשרת את עיצוב מבנה הצמח במהלך הגדילה למטרות הגדלת תפוקת הפרי ואסתטיקה.
המערכת מציעה חוויית למידה ויצירת קשר בין המזון שאנו צורכים לבין היבטים של סביבה וטביעת רגל אקולוגית. המערכת מיועדת בעיקר לילדים בגילים 15-8 ובני משפחתם. המערכת מציעה אפשרות לשיתוף עם מערכת החינוך בבתי הספר.

תערוכת גמר

תערוכת גמר