ניקי מירזקנדוב

מנחה: שירלי רוכמן

Careless

קמפיין להעלאת המודעות לניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה, שמטרתו להשפיע על בחירת הצרכן בעת קניית מוצרים קוסמטיים בעתיד. הקמפיין פועל בשיטת "משיכה–דחייה" באמצעות שימוש באלמנטים מעולם הקוסמטיקה ובאמצעות משיכה ויזואלית.
הקמפיין מספק הסתכלות מקרוב על המציאות שבה מיוצרים המוצרים, בעזרת שילוב של דימויים ונתונים המעבירים מידע על אודות ניסויים בבעלי חיים.

תערוכת גמר

תערוכת גמר