עינת בלרדי דה לאון

מנחה: רחל דהן

שמאל – ימין –  שמאל

סדרת חפצים המצויים בשימוש שני, מודפסים בשילוב דימויים חזותיים ולשוניים. ההדפסים מבוססים על ציטוטים מדברי ראשי ממשלות ישראל לאורך שנות קיומה. הציטוטים נבחרו בהקשר לאופי הצבאי של התרבות הישראלית. הם מייצגים את הנרטיב המלחמתי המאפיין את האתוס הישראלי, כפי שסופר לאורך שבעה עשורים על ידי מנהיגי הציבור. כל הדפס נוצר בטכניקה של הדפס ידני, באמצעות שימוש בחותמות. ההדפס דומה במהותו לכרזה המשלבת את הטקסט המצוטט עם דימוי חזותי תואם ומשלים. משמעות ההדפס מצטרפת לנדבך משמעות נוסף הנובע ממהות החפץ המודפס ששרדה מתקופת שימושו המקורי.

תערוכת גמר

תערוכת גמר