amit-right


עמית שפירא / 
שביר

מיצב וידאו ופיסול

בדומה לחפץ הנמכר באריזתו כך גם אנחנו עוטפים את עצמנו באריזות.

ב"שביר" קיים ניסיון להפגיש את הצופה עם שבריריותו של המקום החשוף שנאבק על רצונו להיארז כל פעם מחדש.

בניגוד לעבודתה האיקונית של מרינה אברמוביץ׳, ״האמן נוכח״, בעבודתי הצופה יושב מול אשליה תלת מימדית המחליפה את נוכחותי הפיסית והמאפשרת לי להיעלם ולהביט בצופים מהצד.

תערוכת גמר

תערוכת גמר