ענבר כספי

מנחה: שירלי רחל רוכמן

כפיים

אסופת ספרים, המשלבת תיעוד מצולם של בעלי מלאכה ממקצועות שונים עם טקסטים המבוססים על שיחות עמם. דרך דיאלוג מילולי, צילומים ופרשנות אישית של היוצרת נבחנה מהות חייהם של בעלי המלאכה בסביבות, בכלים, בתנאים ובאופני עבודתם. אסופת ספרים זו, היא כמו קריאה לסדרה ארוכה של ספרי עדות חזותית ומחווה לבעלי המלאכה השונים, חייטים, כורכים, סנדלרים, רפדים ועוד אחרים,  הפועלים באזור הדרומי של העיר תל אביב.

תערוכת גמר

תערוכת גמר