עתליה לוינסקי

מנחה: ענבל צירקלביץ'

I'mPerfection

השלמות בחוסר שלמות- ספר שירה לועזית מתורגמת. הפרויקט עוסק בתפישת מה הוא אידיאל ומה היא שלמות, תוך ניסיון לתת מענה על ידי הצגת מאפיינים הנתפשים על ידי החברה כחוסר שלמות והאדרתם על ידי שימוש בטכניקות צילום וחיבור עם קטעי שירה, שכן שירה היא שפת הנפש מאז התפתחות השפה תוך ניסיון לבדוק כיצד ניסוח משנה את היחס בין שלמות לחוסר שלמות ועל כן ההתעסקות בתרגומים. לכל שיר רישום- אדפטציה של הדימוי, אשר יוצג עם השיר.

תערוכת גמר

תערוכת גמר