שאנל מור / אינסטינקט טבעי

מיצב פיסול

לאורך תולדות האומנות, שימש הטבע כמקור השראה לאמנים, הן כשאיפה לחיקוי והן כנקודת מוצא אסתטית ורעיונית. לקראת סופה של המאה ה-20 הובילה החשיבה הביקורתית בנוגע ליחסי התרבות לטבע לגישות חדשות המעלות מודעות לבעיות של איכות סביבה. גישה זו הובילה לתהליך יצירתי הלוקח בחשבון את הדיכוטומיה הקיימת בין הטבע והתרבות. מתוך נקודת מוצא זו, הרואה את התפיסה הדיכוטומית הקיימת שבין התרבות האנושית והטבע, בחרתי להתייחס למארג הקשרים ביני ובין הטבע שסביבי תוך שימוש בטכניקות ידניות.
הפעולות שלי עם החומרים הטבעיים מפגינות את המתח שבין התקת הטבע ממקורותיו והפיכתו המודעת לאובייקט אסתטי – אמנות – לבין הניסיון הכושל להותירו כ"טבע כשלעצמו".

תערוכת גמר

תערוכת גמר