שחר אדמון / מענה

צילום

גופי הוא האמצעי הראשוני הנמצא באופן תמידי ברשותי כאמנית.

עבודות הצילום מציגות חיבור בין גופי לבין האובייקטים שבניתי. השילוב בין החומר המתכתי הקשה לבין הגוף הרך יצר בין השניים מערכת יחסים יפה ואלימה כאחת. מערכת יחסים זו נוצרה תוך כדי איזון בלהות שבו כל תזוזה עשויה לפצוע את הגוף.

חוויית הצופה נפגשת עם יופי וכאב כאחד, בצילומים המבטאים מערכת יחסים שבין סימון טריטוריה לכליאה, בין הגנה לתקיפה ובין עינויים לתענוג.

שחר אדמון
שחר אדמון
שחר אדמון

תערוכת גמר

תערוכת גמר