שיר פלישמן

מנחה: רחל דהן

עונדת

סדרה של חמישה תכשיטים בהשראת חמש נשים בחיי המעצבת וחמש תכונות שונות שלהן.
נקודת המוצא הינה תקשורת חזותית והרצון להעביר מסר באמצעות התכשיט, אשר הינו אובייקט אישי בעל משמעות.
התכשיטים מורכבים מיחידות דו-ממדיות שמתחברות באופנים שונים לכדי תכשיטים בעלי אסתטיקה ייחודית, כאשר החומריות, הצורניות והחיבורים משתנים מתכשיט לתכשיט בהתאם לאישה ולסיפורה.

ליקי

לילוש

אמא

אנקטי

סתיו

תערוכת גמר

תערוכת גמר