שלומית ואטר / של מי המבט?

מיצב וידאו

מחלוקת / ידועה מראש / נקודות מבט / מי מביט במי / אנחנו תוכנית ריאליטי של העולם / ניסיון נואש להיות אובייקטיבית / להציג את עצמי בתוך / זהות / ימין שמאל / צער / כולם מביטים בנו ואנחנו נופלים ברשת שלהם

תערוכת גמר

תערוכת גמר