הילה סלוניקו

מנחה: רחל דהן

פרי הכתם

סדרה קונספטואלית של חמש מערכות לבוש אשר עיצובן מונחה על ידי תכונות צורניות המאפיינות כתמים כגון: גודל, התפשטות, מרקם, מבניות, זרימת החומר, ספיגתו וכדומה.

נקודת המוצא לחקר הכתמים ותכונותיהם הייתה נקודת החן על הגוף. תופעה טבעית המתחילה במופע קטן לעיתים גדלה, מתפשטת ומשתלטת על הגוף. מערכות הלבוש הן פרי עבודה של ניסיונות מרובים בהסבת שליטה חלקית על יצירת סוגי כתמים ופיזורם באמצעות חומרים שונים. המעקב אחר דרכי התפשטותם וספיגתם על סוגי בדים הובילו ליצירת פריטי לבוש מוקפדים. הפריטים המוכתמים יוצרים צבעוניות משתנה ובלתי מוגדרת בצירוף מורכב של חלקי בד מסוגים שונים, כמו משי, כותנה ועוד ובשילוב טכניקות, כגון: רשת צבועה ידנית ויצירת גזרות בשכבות.

תערוכת גמר

תערוכת גמר