מילכה דהן

מנחה: עודד ויגל

צלילות

צלילות הינו יישומון (אפליקציה) שנועד לסייע בתהליך רכישת יכולות  של קריאה ומותאם באופן מיוחד לילדים בעלי לקות ראיה סטטית.
היישומון מחולק לארבעה שלבים עיקריים הבאים לידי ביטוי במשחקים בעלי דרגת קושי נבנית. שלבים אלה בנויים בהתאם לארבעת שלבי לימוד הקריאה הרווחים: זיהוי אותיות, כתיבת אותיות, לימוד תנועות וכתיבת מילים.
במבנהו ובאופן עיצובו, היישומון נושא את הפוטנציאל להעניק למשתמש בו אפשרות לצלול לעולם דמיוני ולחוות חוויה ייחודית המשלבת חושים. בכך מזומנת לו פעילות אינטראקטיבית ולמידה משמעותית.

תערוכת גמר

תערוכת גמר