ציון פרג’

מנחה: פיודור בוזבוב

"האבולוציה של הדממה"

ההתפתחות המכנית של שונית האלמוגים

ספר איורים המציג תמונת עולם עתידית של טבע ימי לאחר שהסתגל לתנאי סביבה חדשים ושרד. צורות חדשות של שוניות אלמוגים, צמחי ים ומגוון יצורים החיים במעמקי הים נוצרו ועוד ייווצרו כתוצאה מהזיהום הכבד והמתמשך בידי אדם. האיורים מתארים תמונה אבולוציונית של אחרית הימים, המבוססת על מצב עכשווי. שוניות האלמוגים, המאופיינות מטבען באינסוף צורות וצבעים, נמצאות כיום בנקודת האל-חזור. נזקי האדם מתחילים לתת אותותיהם, והשוניות נמצאות בתהליך גסיסה. האיורים מציגים התפתחות מכנית המסגלת לאלמוגים ולבעלי החיים האחרים תכונות להישרדות בעולם החדש. עם זאת, צורתם, צבעם ומרקמם של בעלי החיים לעולם לא יחזרו להיות כפי שהכרנו אותם.

ציון פרג'
תערוכת גמר

תערוכת גמר