שלי ארז / נקבים נקבים

מיצב אנימציה ורישום בעט על נייר.

הדימויים בסדרות האנימציה והרישום עוסקים בקיומו של הגוף בעולם, ומבטאים עודפות, בזות, גבולות וחוסר גבולות. דימויים סוריאליסטיים אלו מצויים על הטווח שבין המוכר והזר, ומתרחש בהם מפגש בין המעודן והוולגרי, הנוצר מהיחסים שבין דימוי וצורה –  בין המאוים, העודף, האלים והמטריד לבין הקו הדק והמעודן.

האנימציות הן מחוות ריטואליות לפעולות כגון נשימה, נשיכה, התפתלות, שקיעה והתכווצות, בעוד הרישומים מתארים גופים ונפחים במצבים שונים.

תערוכת גמר

תערוכת גמר